Een belangrijk aandachtspunt was de aanstelling van een Hoofd Opleidingen en het verder uitbouwen van een duidelijke organisatiestructuur binnen de jeugdafdeling.

Cock is daar vol enthousiasme mee aan de slag gegaan en met de aanstelling van Albert van den Dussen zijn er in de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet en is het bestuur van SVV Scheveningen verheugd dat de contouren van de organisatiestructuur steeds meer vorm krijgt.

Een ander speerpunt was het op poten zetten van Jong SVV Scheveningen. Jong SVV Scheveningen maakt deel uit van de opleiding waarin spelers verder worden ontwikkeld met als doel door te stromen naar SVV 1. Ook hierin heeft Cock Jol belangrijk werk verricht, zowel met de aanstelling van Hans Teller als trainer en het selecteren van talentvolle spelers. Jong SVV Scheveningen speelt op het hoogste amateurvoetbal en op basis van de wedstrijden, die tot nu toe zijn gespeeld, heeft het bestuur er alle vertrouwen in, dat de doorstroming van één of meerdere spelers naar SVV 1 op termijn zeker tot de mogelijkheden behoort.

Cock heeft bewezen met het realiseren van de twee speerpunten, dat hij de juiste man was om deze twee ‘opdrachten’ tot een goed eind te brengen. Desondanks is in goed onderling overleg besloten dat Cock terugtreedt als manager Voetbal Technische Zaken.

Aanleiding hiervoor is dat er zeker op dit moment voor het 1e elftal veel aandacht moet zijn om te trachten het 1e elftal door de slechte seizoenstart heen te helpen. Mede om privé redenen is Cock zich er van bewust dat hij niet de juiste man is om de volledige aandacht aan het 1e elftal te schenken, een standpunt dat het bestuur volledig respecteert.

Het bestuur dankt  Cock voor hetgeen hij in de afgelopen periode voor de voetbalvereniging heeft gedaan en gaat hem ongetwijfeld nog veel op Houtrust terugzien.

Voorzitter Ron Kleijn zal voorlopig de functie van manager VTZ voor zijn rekening nemen.