Het bestuurslid Gerard Roeleveld, die in december 2010 toetrad tot het bestuur en daarvoor al talloze jaren in diverse functies als vrijwilliger actief was voor SVV Scheveningen, heeft aangeven dat een druk privé en zakelijke leven in combinatie met de functie van een bestuurslid te zwaar gaat wegen en heeft om die reden moeten besluiten zijn bestuursfunctie neer te leggen. Gerard zal zeker niet voor de voetbalclub verloren gaan en zal onder andere zijn hobby als clubscheidsrechter weer gaan oppakken.

Het bestuur is bijzonder verheugd, dat Wim  de Jong, die al jarenlang een onmisbare schakel is in het kantinegebeuren, heeft toegezegd de functie van Gerard Roeleveld over te nemen.

Daniëlle Falck  treedt toe toe het bestuur. Daniëlle gaat  de nieuwe functie Bestuurslid HR voor haar rekening nemen. Daniëlle heeft in de afgelopen jaren al diverse vrijwilligerstaken  binnen de vereniging vervuld, is getrouwd met Aschwin Falck, lid van de commerciële kommissie en hun beide zonen Quinten en Jordy voetballen al sinds hun prille leeftijd bij de voetbalclub.

De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit:

Algemeen voorzitter: Ron Kleijn, Algemeen secretaris: Rob Vis, Bestuurslid Financiële- en administratieve zaken: Theo Buijs, Bestuurslid Commerciële Zaken: Kees Rog, Bestuurslid HR: Daniëlle Falck, Bestuurslid Kantine Zaken: Wim de Jong, Bestuurslid Facilitaire Maken: Ronald de Graaf, Bestuurslid Voetbal Technische Zaken: Ron Kleijn (ad interim) en Bestuurslid Voetbal Organisatorische Zaken: Cees van den Berg.

 

Huldigingen jubilarissen
Voor hun langdurig lidmaatschap werden in het bloementje gezet:

25 jaar lidmaatschap: Wim de Jong.
50 jaar lidmaatschap: John de Kok en Maarten Grootveld
60 jaar lidmaatschap: Hans Verdoold en Rob Vis