Nationaal Programma Noordzee (2022-2027)

Nederland leeft met water. Op een warme, zonnige dag, gaan we met z’n allen naar het strand, maar de vloedlijn is niet de grens van ons Koningrijk. Om dit inzichtelijk te maken schetste de heer van Urk, Programma manager Noordzee, werkzaam voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ontwikkelingen op de Noordzee:. “De Noordzee is in een transitie. De kaarten worden geschud en de Noordzee opnieuw ingedeeld. Er ligt een enorme energieopgave, de hoeveelheid transportbewegingen over zee nemen toe en de beschikbare ruimte wordt gekoppeld aan functies. Deze ontwikkelingen zullen ook effect hebben op het land.” Een aantal cijfers: 3874 km scheepvaartroutes, 260.000 schepen per jaar, 750 km2 windparken, 160 platforms, 4500 km pijpleidingen, 3300 km kabels, 11.400 km2 beschermde gebieden en ruim 500 vissersschepen (waarvan 286 kotters).

Aandacht voor ondernemerschap

Een ondergeschoven kindje in de herindeling van de Noordzee, lijkt de visserij. Directeur van VisNed, de heer Visser, gaf toe dat de sector de belangen van energiebehoeftes en maatschappelijke belangen in klimaat- en natuur heeft onderschat. Grote delen van de Noordzee worden volgebouwd met windmolenparken. Het gevolg is vissen op postzegels. “Het is goed om plannen op te stellen voor het toekomstig ruimtegebruik op de Noordzee. Echter, door de vraag naar duurzame eiwitten uit zee, is de visserij één van de weinige sectoren op de Noordzee waar een solide verdienmodel onder ligt.” De visserijsector vraagt daarom aandacht voor ondernemerschap in de huidige samenstelling van partijen die praten over ontwikkeling van de Noordzee. Er is veel onderzoek, veel subsidie en projecten – maar geen ‘echte’ markt.

Noordzee voor Nederlandse kust is hotspot voor aanvaringen

De  derde spreker sloot perfect aan op het thema van het KIMO-congres: een veilige Noordzee. Directeur van de Kustwacht, de heer Blok, gaf aan dat het steeds spannender gaat worden op zee. De Noordzee is al decennia één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Het aantal scheepsbewegingen blijft toenemen, er is schaalvergroting in de beroepsvaart en incidenten hebben een steeds grotere impact op land. Risico’s op ongelukken nemen toe o.a. door de bouw van windmolenparken. “Het scheepvaartverkeer langs onze kust is te vergelijken met de tien rijbanen van snelweg A4. Door de bouw van windparken wordt die snelweg echter gecomprimeerd tot een Provincialeweg. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling.”De versnipperde reactie van overheidsdiensten op de verloren containers van MSC Zoë heeft aangetoond dat er vraag is naar veel betere coördinatie van calamiteiten. De Kustwacht pleit daarom voor een Noord-Hollandse maritieme veiligheidsrotonde. Dit is een concept waarbij alle diensten, veiligheidsregio’s en betrokken ministeries de handen ineenslaan om ervoor te zorgen dat de reactie op een calamiteit efficiënter en doeltreffender wordt.

KIMO Nederland en België

KIMO Nederland en België is onderdeel van KIMO International. KIMO International is in 1990 in Denemarken opgericht. De Noorse afkorting KIMO staat voor “Kommunenes Internasjonale Miljorganisasjon” en is een vereniging van kustgemeenten met gemeenschappelijke belangenorganisatie van lokale overheden. De organisatie strijdt tegen de vervuiling van de Noordzee, Ierse zee, Noordoostelijke Atlantische oceaan en de Oostzee. Bij KIMO International zijn ca. 150 gemeenten uit dertien landen aangesloten, zo ook gemeente Den Haag. KIMO Nederland en België is in 1999 opgericht.