Er ligt nog geen bouwplan dat voldoende draagvlak heeft bij belanghebbenden  en omwonenden. Bewi Vastgoed heeft daarom op verzoek van de gemeente een onafhankelijke bemiddelaar ingehuurd om tot een definitief plan te komen wat meer draagvlak heeft onder omwonenden. De gesprekken hierover lopen op dit moment.

Als er een definitief plan is kan Bewi Vastgoed hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen en zal het proces om de vergunning te verlenen worden doorlopen, eerder zal de bouw niet starten.

Nu de bouwwerkzaamheden zijn vertraagd, wil Bewi Vastgoed de omwonenden tegemoetkomen. De ontwikkelaar heeft aangegeven het resterende puin snel op te ruimen, het terrein te egaliseren en in te zaaien met gras. Een groene inrichting is een tegemoetkoming aan de wensen van een aantal omwonenden. Het tijdelijk groen ingerichte terrein wordt afgesloten, onderhouden en beheerd door Bewi Vastgoed.