“Het heeft totaal geen zin om hier op te bouwen. We gaan hier geen bezoekers trekken”, zegt Peter Ludovici, eigenaar van ‘Werelds’. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is niet blij met de gang van zaken en stelt raadsvragen aan het stadsbestuur over de vertraging.

Verloren seizoen

“In januari van dit jaar trokken we al aan bel omdat het deze kant op leek te gaan. Ondernemers hoefden zich geen zorgen te maken en 15 mei zou alles op de boulevard weer gereed zijn was het antwoord destijds. Nou, dat is kennelijk niet gelukt want er is geen stromend water en een grote bouwput”, zegt raadslid Ralf Sluijs.

De datum van vandaag was cruciaal om een lucratief seizoen te kunnen draaien. Na lange onderhandelingen met de gemeente over bouwverplichtingen en compensatie is er op het laatste moment een compromis bereikt. Hommerson, de vastgoedeigenaar, die nog niet klaar is met bouwen van winkels, heeft toegezegd de pacht te betalen van de strandtenthouders die zij weer verplicht zijn aan de gemeente. “Het kost de ondernemers dus gelukkig geen pacht maar er wordt ook geen euro verdiend. Het is een verloren seizoen voor de uitbaters en daar zijn we niet blij mee”, zegt Sluijs. De partij hamert erop dat de strandtenthouders zo min mogelijk nadeel, onzekerheid en onduidelijkheid mogen ondervinden van deze situatie. “Ze hebben onderhand wel genoeg gedonder gehad. Het wordt nu tijd om gewoon te leveren en ze te laten doen waar ze goed in zijn, ondernemen”, zegt het raadslid.

Aanvullende schriftelijke vragen ‘Zorgen ondernemers Noord-Boulevard’

 1. Bent u bekend met het artikel ‘Boulevard ziet eruit als de A4′: Strandtenteigenaren Noordboulevard gaan niet meer opbouwen dit seizoen uit ADHC? (*) Klopt dit bericht?
 2. Heeft de gemeente alles in het werk gesteld om de opleveringsdatums te halen? Zo nee, waarom niet?
 3. Zijn er wellicht gemaakt (zoals vergunningen te laat aangevraagd, aanbesteding vertraagd, afspraken en afstemming met Hommerson, etc.), waardoor er vertraging is opgelopen de afgelopen tijd?
 4. Heeft de gemeente het opleveringsniveau van de Noord-Boulevard tussentijds aangepast, om zo de uiterlijke termijn van 15 mei alsnog te kunnen halen (kiosken, hellingbaan, speelplaats en toplaag worden niet gerealiseerd in 2019), ondanks dat dit kennelijk niet is gelukt?
 5. Heeft de gemeente nu juist niet tweeënhalve maand speelruimte gekregen om te zorgen dat de boulevard dan ook echt klaar is? (behoudens gedeelte aanhelen boulevard winkels Hommerson / oorspronkelijke opleverdatum 15-4)
 6. Waarom zijn de bouwketen en het infocentrum van de gemeente aan de noordzijde van de Pier (begin Noord-Boulevard) geplaatst en waarom is dit niet besproken met de strandondernemers?
 7. Schendt de gemeente op deze wijze (zie vragen 2 tot en met 6 ) niet de gemaakte afspraken met de strandondernemers? Zo nee, waarom niet?
 8. Gezien het feit dat de winkels en de parkeergarage van Hommerson pas in augustus worden opgeleverd en de kiosken pas in 2020, en er aan beide zijden van de Noord-Boulevard werkterreinen met bouwketen zijn ingericht, alsmede er een bouwschutting over de gehele lengte van de boulevard staat; valt er dan in 2019 wel te spreken over een geheel vernieuwde boulevard, een levendige boulevard met een toegevoegde waarde voor bezoekers en ondernemers? Zo ja, graag een toelichting.
 9. Hoe gaat uw college om met de leges?
 10. Kan de gemeente in dat verband een rustig huurgenot garanderen, waar de strandondernemers conform hun huurovereenkomsten aanspraak op kunnen maken, gelijk aan de overige strandondernemers elders aan de kust?
 11. Wanneer wordt het paviljoen van Hommerson Casino op de Noord-Boulevard gebouwd en wat zijn de afspraken met Hommerson hieromtrent?
 12. Heeft Hommerson ingevolge de met de gemeente gesloten samenwerkingsovereenkomst het recht om na afgifte van de omgevingsvergunning met de bouw te starten? Ook wanneer dit midden in het seizoen zou zijn, wat voor veel overlast van stof, geluid, geur en deels afsluiting strand en boulevard gaat zorgen voor de strandondernemers?
 13. De gemeente heeft toegezegd dat de Noord-Boulevard in één seizoen zou worden vernieuwd, om zo de overlast te beperken. De realiteit blijkt anders in de beleving van de ondernemers. Er wordt pas in de loop van het seizoen opgeleverd en dan nog is de boulevard niet geheel klaar. Diverse zaken ontbreken (naast die van vraag twee) ook zitelementen en bloembakken, groene aanplant, verlichting (er komen tijdelijk oude lantaarnpalen), toplaag (asfalt-schelpenmengsel). Bovendien wordt de tunnelbuis pas in 2020 gerealiseerd, zodat de Noord-Boulevard voor dat gedeelte opnieuw op de schop gaat. Gezien het vorenstaande; komt de gemeente haar afspraken wel na? En worden de strandondernemers niet onredelijk zwaar getroffen? Zo nee, waarom niet?
 14. Kan er alsnog een en ander in gang worden gezet waardoor de strandtenteigenaren op de Noordboulevard alsnog kunnen doen waar ze goed in zijn?  Zo nee, waarom niet?

(*)https://www.ad.nl/den-haag/boulevard-ziet-er-uit-als-de-a4-strandtenteigenaren-noordboulevard-gaan-niet-meer-opbouwen-dit-seizoen~a650c28e/