Madurodam ondersteunt met de schenkingen onder meer de samenwerkingsprojecten van Stichting Move waarbij kinderen uit achterstandswijken samen met studenten uit dezelfde stad bedenken hoe ze hun wijk kunnen verbeteren. Ook schenkt de attractie geld aan Stichting Haagse Helpers, waarbij kinderen vanaf 12 jaar zich actief inzetten voor stadsgenoten met een beperkt netwerk om zo de samenleving en de onderlinge betrokkenheid te vergroten.

Op advies van college van B&W

Het Madurodam Kinderfonds heeft de projecten geselecteerd na advies van het college van burgemeesters en wethouders van Madurodam, bestaande uit tien leerlingen van middelbare scholen uit Den Haag en omgeving. Zij bezochten in de afgelopen tijd de verschillende organisaties in de regio. Het fonds steunt projecten waarin kinderen leren om anderen te ontmoeten, te luisteren, zich in te leven in elkaar, en iets te doen voor de ander. Want door er als kind op kleine schaal voor je omgeving te zijn, ben je van grote betekenis voor de samenleving.

Sinds 1952 schenkt Madurodam haar opbrengsten, jaarlijks tussen de 600.000 en 700.000 euro, aan goede doelen. Inmiddels heeft Madurodam via het Madurodam Kinderfonds ruim 35 miljoen uitgekeerd aan landelijke projecten en projecten in de regio Den Haag en het Nederlands gedeelte van het Caribisch gebied.

Voor meer informatie: www.Madurodam.nl.