De gemeente, politie, brandweer, HTM, gemeentelijke belastingdienst, Stedin en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hielden gisteren, donderdag 16 mei 2019, een grote handhavingsactie op Scheveningen. De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

In de wijk werd heel positief op de actie en controles gereageerd door de bewoners en omstanders.

Voertuigcontrole en verkeersveiligheid
De politie controleerde samen met de gemeentelijke belastingdienst, brandweer en het parkeerteam van de gemeente honderden voertuigen uit de wijk. Bij deze controle deelde de politie 45 bekeuringen uit voor onder andere rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs of geen gordel dragen. Het handhavingsteam bekeurde voor foutief parkeren en rijden op de fietsstrook, een veel gehoorde klacht uit de wijk. Naast de bekeuringen zijn er ook waarschuwingen uitgedeeld voor bijvoorbeeld het parkeren van een gewone auto bij een oplaadpaal, rijden over de stoep en het drinken van alcohol (in de openbare ruimte) waar een alcoholverbod van kracht is. Tenslotte heeft de politie een rijbewijs in beslag genomen voor het rijden onder invloed. De betrokken persoon had 3 keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol op.

De gemeentelijke belastingdienst heeft voor 21.567,50 euro aan niet betaald belastinggeld opgehaald waarvan 17.245,25 euro direct is betaald. Er staan vier auto’s met een wielklem in de wijk. Het parkeerteam heeft bekeuringen uitgedeeld voor het niet betalen van de parkeerkosten. Het team rijdt met een scanauto door de wijk en controleert via de kentekens of er betaald is. De scanauto heeft 1157 voertuigen gescand, waarvan 11 auto’s geen parkeergeld hadden betaald.

Woningcontroles
De Haagse Pandbrigade controleerde dertien panden. Bij tien panden waren verschillende misstanden. Dat waren misstanden als illegale bouw en achterstallig onderhoud. Bij twee panden werd geconstateerd dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar de elektriciteitsmeter en bij vier woningen werd illegale bouw aangetroffen. Van zestien personen wordt nog onderzocht of zij zelf op het adres wonen of dat er sprake is van woonfraude. Tenslotte is zes keer geconstateerd dat huurders een te hoge huurprijs betalen. Het gemeentelijk Huurteam geeft deze huurders hulp en advies.

Daarnaast heeft de Haagse Pandbrigade de afgelopen week 22 adressen in het gebied gecontroleerd op illegale kamerverhuur.

Horecacontroles
Het horecateam bezocht tien zaken. Het horecateam bestaat uit medewerkers van het handhavingsteam, politie, Stedin en NVWA. Bij zes ondernemingen was alles in orde, bij de overige vier zijn verschillende misstanden geconstateerd zoals de vergunningen niet op orde, illegaal stroom aftappen en koolmonoxidegehalte te hoog. Bij de onderneming waar het koolmonoxidegehalte te hoog was, is de brandweer gekomen. Die heeft uiteindelijk geconstateerd dat door de keuken te ventileren het koolmonoxidegehalte weer in orde was.

Controle openbaar vervoer
Van de HTM kregen 21 reizigers in de wijk een boete van 55euro. Zij konden geen geldig vervoersbewijs laten zien.

Melding maken
Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen van bewoners over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is goed voor de buurt. Een buurt waar veel mensen een melding maken, is voor overlastgevers en criminelen minder aantrekkelijk. Help ook mee om uw buurt beter te maken. Melden kan onder andere zo:

  • Via het Klantcontactcentrumvan de gemeente.
  • Via een melding openbare ruimtevoor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingenvoor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 – 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 – 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 – 2000. Kijk ook op de website www.veiligthuishaaglanden.nl.