Mevrouw Van der Zwan-Pronk is onder meer actief als penningmeester van de Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen. Deze beschikt over een eigen ruimte in Muzee Scheveningen. Ook voor dit museum zet de vrijwilligster zich al vele jaren in: wekelijks helpt ze als baliemedewerkster.

Daarnaast helpt mevrouw Van der Zwan-Pronk volop mee op de buurtboerderij Nijkamphoeve in de wijk Leyenburg. Ze doet bovendien veel vrijwilligerswerk voor de Bosbeskapel in de Bosbesstraat: mevrouw Van der Zwan-Pronk trad in het verleden op als diaken en behoort tot de initiatiefnemers van een maaltijdproject. In het kader daarvan maken vrijwilligers elke week maaltijden voor buurtbewoners.

De vrijwilligster helpt ook met een maandelijks bezorgen van het kerkblad en is de contactpersoon van een groep die zich met handenarbeid en andere creatieve activiteiten bezighoudt; de leden verkopen hun creaties, de opbrengst komt ten goede aan de Bosbeskapel.

Tijdens de kerkdiensten in de Bosbeskapel maakt mevrouw Van der Zwan-Pronk bovendien deel uit van de Commissie van Ontvangst. De leden ervan verwelkomen de kerkgangers en verzorgen onder meer de collecte.

Wethouder K. Parbhudayal reikte de Stadsspeld vandaag, zaterdag 18 januari 2020, uit  in Muzee Scheveningen tijdens een bijeenkomst van de Historische en Genealogische Verenigingen Scheveningen.