Er wordt nog éénmaal een grote schelpenverkoopdag georganiseerd en wel op zaterdag 22 februari 2020, tussen 9.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis. Er wordt geen nieuw verkoopmateriaal meer aangeleverd; verkocht wordt nog enkel het bestaande schelpenbestand.

Er zijn nog vele schelpen beschikbaar: honderden soorten van bijna alle schelpenfamilies. Op deze laatste grote schelpenverkoopdag is het de bedoeling dat zo veel mogelijk materiaal wordt verkocht. Daarom zullen de schelpen met korting worden aangeboden.

Goed om te weten is dat de zeebiologische afdeling van Muzee Scheveningen gewoon blijft bestaan, inclusief de vaste presentatie in de Zeezaal en uiteraard de prachtige museale schelpencollectie.

Iedereen is welkom om langs te gaan bij deze laatste schelpenverkoop. Het is een mooi moment om uw schelpencollectie aan te vullen.