Bij binnenkomst op het bureau weigerde de verdachte mee te werken en beledigde hij hierbij meerdere agenten. Bij zijn insluiting verzette de 27-jarige man zich hevig door een agent hard bij zijn hand te pakken. De agent liep hierbij letsel aan zijn hand op en is vervolgens voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan.

Geweld
Geweld tegen politiemensen tijdens en buiten werktijd is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Over die grens gaan, wordt niet geaccepteerd. Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig (communicatie)beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners. De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Collega’s die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie. Politiemensen werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen ze naar voren en gaan ze de confrontatie niet uit de weg; voor de veiligheid van hulpverleners en burgers.