Wethouder Robert Van Asten: “Den Haag werkt hard aan betere verkeersveiligheid. Uit diverse onderzoeken blijkt dat belonen vaak effectiever is dan straffen om het gedrag van mensen te veranderen. De snelheidsmeterspaarpot speelt hierop in. De snelheidsmeterspaarpot is een positieve manier om automobilisten te stimuleren zich aan de juiste snelheid te houden.” 

De Kranenburgweg is onderdeel van het gebied ‘New Norfolk’. De bewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat omdat men hier vaak te hard rijdt. Binnenkort komen daar fysieke maatregelen voor. Vooruitlopend daarop zet de gemeente Den Haag de spaarpot in. In andere gemeenten zorgde de snelheidsmeterspaarpot voor 25% minder hardrijders. Vóór de inzet is een snelheidsmeting gedaan en na de spaarpot zal deze weer gedaan worden, zodat het effect van de spaarpot duidelijk wordt.

Gamification
Door spelelementen in een situatie toe te voegen, stimuleer je mensen om zich aan het gewenste gedrag te houden. Binnen de psychologie wordt dit ‘gamification’ genoemd. Het effect van dit gedrag is bij de snelheidsmeterspaarpot direct zichtbaar: autobestuurders die zich aan de snelheidslimiet houden, zien het bedrag in de spaarpot live oplopen. Deze feedback stimuleert bestuurders nog eens extra om de juiste snelheid te rijden. Het spaardoel bepalen de bewoners samen, dat geeft de bewoners een stimulans zich aan de snelheid te houden. En de beloning is een blijvende herinnering aan het gewenste gedrag.

Na de periode van vijf weken ontvangen de bewoners een cheque met het gespaarde bedrag dat zij gaan besteden aan meer groen in de wijk. Later dit jaar krijgt een andere straat de snelheidsmeter.