Volgens Hart voor Den Haag-raadslid Nino Davituliani is de huidige staat van natuurgrasvelden, mede door gebrekkig onderhoud van de kant van de gemeente, te vaak abominabel. “De slechte staat van natuurgrasvelden maakt de roep om het kunstgrasveld volstrekt legitiem. Elk sportcomplex dient minimaal een kunstgrasveld te hebben, wil het kunnen voldoen in het voorzien van voldoende sportaanbod. Vanuit de Eneco-gelden wil het stadsbestuur een fors deel benutten in het verduurzamen van de stad. Laat het verduurzamen van sportcomplexen hier een onderdeel van zijn. Dan is er eindelijk budget om achterstallig onderhoud weg te werken. Kunstgrasvelden gaan lang mee, kunnen intensief worden gebruikt en vergen weinig onderhoud. Win-win-win dus.”, aldus Davituliani.

“Sport verbroedert” is het credo van de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. Naast de gezondheidsvoordelen helpt het sporten jongeren om op rechte pad te blijven. Davituliani: “Het ontbreken van de kunstgrasvelden zien we dan ook als een gemiste kans, temeer omdat (het bestuur van) SV Duindorp er alles aandoet om de jeugd van de straat te houden. Ook bij de vereniging HMC (sportpark HMSH) is de roep om kunstgrasveld is zeer groot. Ook de nabijgelegen rugbyclub en Haagse schoolklassen sporten hier. Alle reden dus om voor hen het sporten mogelijk te maken.” Via raadsvragen verzoekt Davituliani het stadsbestuur om het aanleggen van kunstgrasvelden te realiseren.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
1. Bent u bekend met de signalen vanuit de verenigingen SV Duindorp en HMC over de natuurgrasvelden in slechte staat en hieruit voortvloeiende, afgelaste trainingen en wedstrijden?
2. Klopt het dat het budget om kunstgrasvelden aan te leggen is opgedroogd? Zo ja, welke maatregelen treft u om dat budget aan te vullen? Graag een overzicht van welke kunstgrasvelden u deze collegeperiode waar gaat aanleggen.
3. Welke afwegingen spelen een rol bij het toekennen van een kunstgrasveld?
4. Heeft u de bereidheid om sportcomplexen te verduurzamen? Zo ja, hoeveel geld gaat er vanuit de Eneco-gelden, waarvan een deel is bedoeld voor het verduurzamen van de stad, naar het verduurzamen van sportcomplexen? Graag een gedetailleerd antwoord.
5. Deelt u met ons de mening dat de noodzaak van de kunstgrasvelden bij de verenigingen SV Duindorp en HMC groot is? Zo ja, is het college bereid om serieus te bekijken of zij de clubs tegemoet kan komen in de aanleg van een kunstgrasveld? Zo nee, waarom niet?