Met deze campagne wil de gemeente de inwoners van Den Haag bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid om de buurt schoon te houden. De stadsbrede campagne richt zich op verschillende soorten zwerfafval, waaronder peuken, kauwgom, zwerfafval op het strand, de Haagse markt en groengebieden, rattenaantrekkend afval en afval en grofvuil dat naast de containers wordt gezet.

Gedragsonderzoek
Voorafgaand aan de campagne is door een gedragsbureau  – Tabula Rasa, onder andere bekend van de landelijke Nix18-, BOB- en Mono-campagnes – onderzoek gedaan naar de zwerfafvalproblematiek in Den Haag. Op basis hiervan is een stadsbrede en een wijkgerichte aanpak ontwikkeld. Daarbij zetten we niet alleen in op communicatie. De fysieke maatregelen in de stad  (zoals vegen en het legen van afvalbakken) zijn minstens zo belangrijk. Elk soort (zwerf)afval en elke doelgroep vraagt om andere maatregelen. In sommige wijken gaat het om meer handhaving en in andere wijken bijvoorbeeld om opruimacties of het werven van adoptanten voor ondergrondse afvalcontainers.