Anders omgaan met mobiliteit in de stad
Den Haag groeit. Er is te weinig ruimte op straat en het wordt steeds drukker. Als we willen voorkomen dat de stad dichtslibt en willen zorgen dat de stad leefbaar blijft dan moeten we keuzes maken en oplossingen bedenken. Welke zijn dat? Hoe gaat u in de toekomst naar uw werk? Welke keuze maakt u in uw straat als u moet kiezen tussen parkeren, groen of spelen? Komen er meer deelauto’s, fietsen en scooters? En waar stallen we die? Dat zijn de vragen waarover de gemeente de komende maanden praat met experts, ondernemers, bewoners, organisaties en de regio.

Lopen, fietsen en OV
De gesprekken zijn onderdeel van de mobiliteitstransitie. In 2040 moet mobiliteit veilig, efficiënt, schoon, op maat, betaalbaar en verbonden zijn. De gemeente wil manieren van vervoer aanmoedigen die zuinig met de ruimte omgaan en goed zijn voor de stad. Bijvoorbeeld door in te zetten op het delen van fietsen, auto’s en scooters, zodat het niet langer nodig is om zelf een vervoersmiddel te hebben. En door mobiliteitsdiensten en manieren van vervoer (digitaal) beter op elkaar aan te laten sluiten, waardoor mensen meer mogelijkheden krijgen om zich te verplaatsen.