In een ongedwongen sfeer en onder het genot van een kop koffie troffen de bewoners van de beschermde woonvorm van LIMOR en de buurtbewoners elkaar. Speciaal voor de kennismakingsmiddag stonden er leuke activiteiten op het programma. Een muziekquiz, een loterij met mooie prijzen en de kinderen werden geschminkt en mochten komen knutselen.

Veel omwonenden bezochten de kennismakingsmiddag van LIMOR aan de Badhuisstraat en kwamen zo met elkaar in contact. Daardoor was het een gezellige en geslaagde middag voor iedereen.

De middag is georganiseerd door de bewoners en medewerkers van LIMOR en de vrijwilligers van ‘Achterban Werkt’. Achterban Werkt realiseert sociale projecten om mensen die een moeilijke tijd doormaken te activeren deel te nemen aan de samenleving en zo een eventueel isolement te doorbreken.

Over LIMOR

LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden. In drie stappen helpen wij ze weer op weg: opvangen, aanpakken, loslaten.

De appartementen aan de Badhuisstraat 281 worden bewoond door mensen die behoefte hebben aan een beschermde omgeving, om vanuit een stabiele woonsituatie de draad weer op te kunnen pakken. De woonvoorziening werkt met een 24-uurs begeleiding toe naar zelfstandigheid of een andere zorgomgeving. LIMOR gaat daarbij uit van onze vraaggerichte werkfilosofie: opvangen, aanpakken, loslaten. Vanuit de vraag en situatie van de cliënt wordt gebouwd aan vertrouwen, (zelf)respect, motivatie en zelfredzaamheid.