Hart voor Den Haag / Groep de Mos is zeer verbaasd over deze gang van zaken. “Het Patatpaleis wordt een luchtkasteel door de gemakzuchtige aanpak van de gemeente,” zegt raadslid Ralf Sluijs. 
“De gemeente Den Haag staat echt voor schut door voor de tweede keer voor de rechter te moeten verschijnen. Vorige keer kreeg de gemeente al een fikse tik op de vingers. Bied deze ondernemer een geschikte plek aan en bespaar hem en de gemeenschap deze gerechtelijke ellende.”

De partij roept middels schriftelijke vrade gemeente oproepen om definitief een geschikte plek aan te gaan bieden aan het Patatpaleis. Sluijs: “Deze ondernemer is al 30 jaar een begrip op Scheveningen. Laat dat alsjeblieft zo blijven.” 

Schriftelijke vragen toekomst Patatpaleis

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde het raadslid Sluijs (Groep de Mos / Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met de berichten in de media dat de strijd tussen gemeente en ondernemer om een nieuwe plek voor het Patatpaleis voortduurt?

2) Is de nieuwe plek die de gemeente aangeboden heeft aan het Patatpaleis kleiner dan de oude plek? Zo ja, waarom?

3) Bent u het met Groep de Mos / Hart voor Den Haag eens dat weer een rechtszaak over deze kwestie slecht is voor het imago van Den Haag als ondernemersstad? Zo neen, waarom niet?

4) Bent u bereid om de ondernemer een definitieve geschikte plek aan te bieden zodat hij door kan gaan met zijn onderneming? Zo neen, waarom niet. Zo ja, binnen welke termijn?