Rondom de Bunkerdag, op zaterdag 25 mei, ziet Hart voor Den Haag/Groep de Mos kansen om ook de Haagse bunkers en stellingen zoals op Scheveningen structureel open te stellen. Raadslid Damiën Zeller: “Behoud van erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog is zeer belangrijk. Deze plekken moeten we niet alleen koesteren maar ook juist openstellen voor publiek. De interesse voor de oorlog is nog onverminderd groot en het structureel openstellen van de bunkers kan daarin voorzien. Ook kunnen scholen vanuit het gehele land excursies organiseren naar ons eigen openluchtmuseum Atlantikwall voor het blijvend in leven houden van ons collectieve geheugen over de periode.”

Vleermuizen
In eerdere berichtgeving kwam naar buiten dat her structureel openstellen van de bunkers gevoelig ligt door de grootste populatie van vleermuizen in West-Europa. Volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos hoeft dat geen probleem te zijn. Raadslid Damiën Zeller: “Speciale ruimtes kunnen ingericht worden voor de vleermuizen zodat de bunkers structureel open kunnen, dus elders maken we dan ruimte voor de vleermuizen.”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vraagt via schriftelijke vragen het college om de mogelijkheden te onderzoeken om naar Belgisch voorbeeld een “openluchtmuseum” te realiseren.
Schriftelijke vragen

1. Is het college bekend met het Openluchtmuseum Atlantikwall (*) in België?
2. Bent u het met ons eens dat erfgoed uit de periode van de Tweede Wereldoorlog zoveel mogelijk behouden moet blijven en ook te bezoeken moet zijn om de verhalen te kunnen blijven vertellen? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u bereid om met Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen en Dunea in gesprek te gaan om net als in Oostende een “Schevenings Openluchtmuseum” te creëren? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid om voor de vleermuizenpopulatie speciale ruimtes te creëren zodat de bunkers structureel opengesteld kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

(1) https://www.raversyde.be/nl/atlantikwall-0