Scheveningen – Aanstaande donderdag spreekt de gemeenteraad onder meer over de verkeersvisie Scheveningen en hiermee samenhangend de initiatiefvoorstellen van de VVD en Groep de Mos voor de bereikbaarheid van en doorstroming van verkeer op Scheveningen. Het belooft een pittig debat te worden aangezien diverse partijen veel haken en ogen zien aan de gepresenteerde verkeersvisie.

De ChristenUnie/SGP heeft laten weten dat zij tijdens het debat wethouder De Bruijn van Verkeer zullen oproepen zich aan zijn eigen beleid te houden. “In Den Haag en Scheveningen wordt volgens dat beleid betaald parkeren pas ingevoerd in een wijk als er voldoende parkeerplekken zijn voor de bewoners. Zo staat het in het parkeerkader van de gemeente. Anders betalen bewoners voor een parkeerplek die er niet is”, zegt raadslid Pieter Grinwis. “Soms wordt er, zolang de benodigde extra parkeerplekken nog niet zijn gerealiseerd, al wel een kraagregeling ingevoerd, zoals bijvoorbeeld in de Haagse Bloemen- en Vruchtenbuurt. Daarmee wordt het parkeren voor wijkvreemde parkeerders minder aantrekkelijk, terwijl voor bewoners parkeren slechts 12 euro per auto per jaar kost. Maar nu wil de wethouder per april al regulier betaald parkeren invoeren in de Geuzenwijk, wat leidt tot een lastenverhoging van 250 euro per jaar voor een gezin met twee auto’s, zonder ook maar één extra parkeerplek te realiseren. Dat is ongehoord!”
De ChristenUnie/SGP dient bij de behandeling van de Verkeersvisie Scheveningen in de raad een motie in om extra parkeergelegenheid in de Geuzenwijk te realiseren, bijvoorbeeld aan de randen van de wijk of desnoods onder het Van Sint Aldegondeplein. Grinwis: “De wethouder moet hierover samen met de Bewonersorganisatie Havenkwartier en dus met de bewoners om tafel. Het kan toch niet zo zijn dat de wethouder zijn eigen parkeerbeleid terzijde legt, omdat bijvoorbeeld een parkeergarage te duur is, terwijl bewoners van dit deel van Scheveningen wel gelijk de hoofdprijs mogen gaan betalen. Ik hoop dat er voldoende steun komt van de coalitiepartijen, want zonder hun steun zal het niet lukken de wethouder aan zijn eigen beleid te houden.”

Draagvlak
Sowieso is het opvallend dat het college nu in de Verkeersvisie aankondigt al in april betaald parkeren in te voeren in het Havenkwartier en de Geuzenwijk. Niet alleen omdat er te weinig parkeerplaatsen in de Geuzenwijk zijn, maar ook omdat nog maar kort geleden – in 2015 – de bewoners van het Havenkwartier zich met een tweederdemeerderheid hebben uitgesproken tegen invoering van betaald parkeren. Pieter Grinwis: “Dan is het wel zo netjes om opnieuw onder bewoners het draagvlak voor betaald parkeren te peilen. Leg in zo’n enquête goed uit waarom het volgens het college toch beter is om ook in dit deel van Scheveningen betaald parkeren in te voeren. En maak ook duidelijk dat het in met name de Geuzenwijk niet alleen zal gaan om de invoering van betaald parkeren, maar ook om de realisatie van extra parkeerplekken. Dan treed je de bewoners met vertrouwen en open vizier tegemoet en handel je in lijn met je eigen beleid. Nu wordt over de hoofden van bewoners heen betaald parkeren doorgedrukt, zonder zicht op een parkeerplek voor iedereen.”

Westduinweg
De Westduinweg komt er in de Verkeersvisie Scheveningen bekaaid vanaf. Wethouder De Bruijn heeft op aandringen van de ChristenUnie/SGP de uitvoering van de onafhankelijke verkeersstudie naar de Westduinweg gelukkig naar voren gehaald, maar nog steeds hangt als een zwaard van Damocles de tram boven het hoofd van de bewoners van de Westduinweg en omgeving. Pieter Grinwis: “Hopelijk laat de verkeersstudie, waar gelukkig ook de Bewonersorganisatie Havenkwartier bij betrokken wordt, deze boze droom over enkele maanden voor eens en altijd als een zeepbel uit elkaar spatten. Wat in ieder geval helpt is dat de gemeente geen geld voor deze dure tramlijn heeft. En laat het college na alle visies en studies van de afgelopen jaren bovenal op deze belangrijke weg voor Scheveningen snel maatregelen nemen, waardoor de doorstroming beter wordt, de verkeerssituatie voor alle verkeersdeelnemers snel veiliger en de leefbaarheid voor de bewoners groter.”