Scheveningen – Tijdens de vorige coalitieperiode is een 90 meter hoge hoteltoren op het zuidelijke havenhoofd in het bestemmingsplan opgenomen. “Niet iedereen was daar blij mee, maar het was een heel zwaar punt in de coalitieverhoudingen. De VVD heeft toen in het bestemmingsplan bewust enorm zware eisen gehangen aan deze toren. Geen windhinder, geen zonnehinder, geen ellende met semafoor en nog zo wat. Daarmee was in onze ogen de kans op realisatie tot bij nul terug gebracht”, aldus fractievoorzitter Martin Wörsdörfer.
Aan het begin van deze coalitieperiode werd de toren ‘geparkeerd’. In het coalitieakkoord 2014-2018 staat: ‘We gaan in deze collegeperiode niet over tot gronduitgifte voor het hotel op het zuidelijk havenhoofd.’ En tot nu toe wordt er alleen gewerkt aan plannen voor een hotel nabij het noordelijk havenhoofd.
“In najaar 2016 kwamen de plannen in de haven ter sprake en de consequenties voor de grondexploitatie van wijzigingen in ontwikkelplannen in de haven. Dat zou op een rij gezet worden. Ik heb toen aan wethouder Klein gevraagd of hij in dat verhaal dan ook aandacht kon besteden aan de optie de toren op het zuidelijk havenhoofd te schrappen. De wethouder zegde dat toe en gaf aan niet langer die toren te wensen.”
De VVD wil nu toch de zekerheid dat de 90 meter hoge toren er echt niet meer komt en heeft in schriftelijke vragen om een bestemmingsplanwijziging gevraagd. Wörsdörfer: “Ook al is de grondexploitatie gewijzigd, en heeft deze coalitie gezegd ‘we beginnen er niet aan’, lijkt het ons beter voor de bewoners dat ook het bestemmingsplan daarmee in lijn wordt gebracht. Dat geeft zekerheid die mensen prettig vinden.”