Oudshoorn verbaast zich tevens erover, dat al in 2009 via onderzoeken van Rijkswaterstaat het potentieel van onderwaterturbines is aangetoond, maar dat deze rapporten kennelijk onderin de bureaulades op het Ministerie zijn verdwenen (maar nog wel op internet zijn terug te vinden).

Hart voor Den Haag wil waterkracht als rendabele energiebron, in plaats van de afzichtelijke en onwenselijke windmolen- en zonnepanelenparken. Ter vergelijking: de werking van de getijdenturbines in de afgelopen jaren heeft aangetoond dat er geen negatieve effecten op de veiligheid of op de omgeving zijn. Omdat water een veel grotere dichtheid heeft dan lucht, is de capaciteit van een onder waterrotor met een diameter van drie meter vergelijkbaar met een wind- turbine met een diameter van achttien meter.

Oudshoorn “Door onze unieke ligging aan zee met 11 kilometer kust, ligt de energie in onze voortuin letterlijk voor het oprapen. Deze turbineparken liggen onder water dus zonder horizonvervuiling, zijn visvriendelijk en in tegenstelling tot wind en zonne-energie is de getijdestroming constant dus is een hoog rendement verzekerd. De knowhow is gewoon bij innovatieve bedrijven in eigen land, Ik ben dan ook blij dat de wethouder deze optie serieus gaat onderzoeken, dat is goed voor Den Haag, Scheveningen en Kijkduin die hiermee een unieke kans hebben om koploper te worden in duurzame energie!”