De maximale snelheid op het strand voor de toegestane voertuigen is 30 kilometer per uur. Met regelmaat is in de afgelopen jaren een spelende hond doodgereden op het strand. Een enkele keer zijn er schriftelijke vragen gesteld aan de gemeenteraad, zo ook door de Partij voor Dieren in 2010 en 2013. Het college van destijds was van mening dat de bezoekers van het strand zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en die van hun kinderen en/of honden.

Volgens vele hondenbezitters is en blijft 30 kilometer per uur te hard. Liever zien zij 15 kilometer per uur, net zoals in een woonerf waar kinderen veiliger kunnen spelen door de verlaagde maximumsnelheid.

Tijdens de treurige gebeurtenissen afgelopen jaar was het strand officieel losloopgebied van de gemeente Den Haag. Een plek waar ‘honden het heerlijk vinden om te rennen’, beschrijft de gemeente op de website. De strandmanager is van mening dat 30 kilometer wel een acceptabele snelheid is tussen loslopende honden en spelende kinderen. Dit ondanks de doodgereden honden op het strand.

De hondenbezitters willen niet nóg een hond verliezen en vinden dat er minder hard gereden moet worden en beter moet worden uitgekeken op het strand. Vele ouders moeten er niet aan denken dat er een spelend kind op het strand wordt aangereden.

Vandaar dat de ‘gebruikers van het strand’ een petitie voor een maximumsnelheid op het strand ter bescherming van mens en dier zijn begonnen. De petitie kunt u ondertekenen via: https://petities.nl/petitions/maximumsnelheid-op-het-strand