De container is destijds geplaatst als tijdelijke nutsvoorziening voor een aantal strandtenten na de ingrijpende verbouwing van de boulevard. Door opeenvolgende boulevardmanagers van de gemeente is aan Martin beloofd dat de container zou worden weg gehaald maar hij staat er nog steeds.

Buiten dat het uitzicht wordt verpest levert het ook nog eens gevaarlijke situaties op voor bezoekers die de strandtent verlaten, er zijn al bijna-ongelukken gebeurd doordat de container het zicht op het verkeer weg neemt bij het verlaten van de strandtent. 

Raadslid René Oudshoorn is verbijsterd: “Hoe heeft dit zo ver kunnen komen? Al jaren heeft deze ondernemer last van dat foeilelijke ding, door boulevardmanagers van de gemeente zijn keer op keer beloftes gedaan om deze weg te halen maar vervolgens gebeurd er niets!  Waarschijnlijk heeft deze container nog maar een zeer beperkte functie die makkelijk op een andere plek kan worden ondergebracht, dit is ook door het Nutsbedrijf aan de ondernemer verteld. Martin loopt op het stadhuis tegen bureaucratische muren op en daar willen we in het nieuwe coalitieakkoord juist een einde aan maken. Daarom ga ik het gemeentebestuur vragen dit zo snel mogelijk voor deze strandtenteigenaar op te lossen”.

Bovendien vraagt Hart voor Den Haag/Groep de Mos zich af waarom er zo’n ontsierende container midden op de boulevard moet staan, we willen een boulevard met allure en een internationale uitstraling, waarom dan zo’n ontsierende roestige container daar op die plek?

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Oudshoorn (Groep de Mos / Hart voor Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het artikel in de Telegraaf van 27 juni 2018, Nutscontainer ontsiert zicht strandtent”?

2) Bent u bekend met de plaatsing in 2011 van de container op de boulevard ter hoogte van strandtent Cocomobeach bedoeld als tijdelijke Nutsvoorziening?

3) De container staat er na zeven jaar nog steeds, wat is momenteel de functie van deze container?

4) Aa de eigenaar van strandtent Cocomobeach is door opeenvolgende boulevard managers van de gemeente beloofd om deze container weg te halen, bent u hier mee bekend en zo ja, waarom is dit dan nog steeds niet gebeurd?

5) De ondernemer ondervindt al jaren hinder van deze roestige container en vind maar geen gehoor bij de gemeente, welke stappen gaat u nemen om dit voor deze ondernemer op te lossen?