Scheveningen – Wie afgelopen zaterdag de opening bezocht van de tentoonstelling ‘Romeinse kust’ in Muzee Scheveningen, kwam oog in oog te staan met een vijftal dreigend kijkende Romeinse soldaten. Deze soldaten maken deel uit van de vereniging Pax Romana. Dit is een Nederlandse levende geschiedenisvereniging die Romeinse soldaten en burgers uitbeeldt zoals deze zo’n 2000 jaar geleden in Nederland geleefd hebben. Ter gelegenheid van de opening in Muzee hadden de Romeinen een kampement opgesteld op de binnenplaats van het museum. In een keuken konden bezoekers bij Romeinse burgers echte Romeinse gerechten en ‘mulsum’, een honingwijn met kruiden proeven.

De reizende tentoonstelling ‘Romeinse kust’, over het leven van Friezen, Romeinen en andere bewoners aan de kust in de Romeinse tijd, is het komende halfjaar in Scheveningen te zien. De tentoonstelling heeft eerder in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en in Huis van Hilde in Castricum gestaan.
De noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de Limes, liep langs de Rijn, dwars door wat nu Nederland is. Ten noorden daarvan leefden vrije inheemse stammen, waaronder de ‘Frisii’ die redelijk onafhankelijk bleven. Ten zuiden van de Limes was de lokale bevolking onderworpen aan de Romeinen. In de tentoonstelling maakt de bezoeker een virtuele wandeling langs de kust van Texel tot Zeeland, zo rond 200 na Christus. Uiteenlopende objecten geven een indruk van het leven van zowel inheemse bewoners als Romeinen. Er zijn gebruiksvoorwerpen te zien zoals kookpotten, weefgewichten en dobbelstenen, en ook fraai versierd wapentuig, godenbeeldjes, handelswaar en kostbaarheden zoals ringen en andere sieraden.
Voor de Romeinen was het kustgebied van belang voor de handel en militaire strategie. Ze bouwden er forten, legden kanalen en havens aan en organiseerden de scheepvaart. Maar hoe woonden de oorspronkelijke bewoners hier eigenlijk, en wat brachten de Romeinse nieuwkomers hen? De ‘Frisii’ bijvoorbeeld hielden zich vooral bezig met hun huis, haard en vee. Pas in de tweede eeuw kwam er wat handel met de Romeinen op gang en leverden ze ook soldaten voor de Romeinse legers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de muntschat van Schagen, vermoedelijk de soldij van een naar huis teruggekeerde soldaat.
De fraaie archeologische vondsten komen uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden en uit musea in de kustregio. Onder de topstukken het prachtige bronzen viziermasker, dat in 1996 in de polder Roomburg bij Leiden is gevonden in de zogenaamde ‘gracht van Corbulo’. Romeinse ruiters droegen zulke pronkmaskers tijdens toernooien. Maquettes en ‘artist impressions’ van forten, schepen en havens brengen het leven bij het water in beeld.
De afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag stelde een replica van een Romeinse mijlpaal beschikbaar en ook de zilverschat, die in november 2014 werd gevonden bij de opgraving voorafgaand aan de aanleg van de Rotterdamsebaan. Dat er in de omgeving van Den Haag met enige regelmaat Romeinse vondsten worden gedaan, is niet verwonderlijk. Immers, in de tweede eeuw van onze jaartelling was Forum Hadriani – op de plek van het huidige Voorburg – de noordelijkste Romeinse stad van het Europese vasteland, met in de wijde omtrek nog talrijke andere nederzettingen.
Bij de opening op zaterdag was het een drukte van belang. Na een welkomstwoord van Muzeedirecteur Paul de Kievit sprak de initiatiefnemer van de tentoonstelling Tom Hazenberg een videoboodschap uit. Zelf bevond hij zich op dat moment (of all places!) in Rome. Daarna vermaakte bestuursvoorzitter mr. Henk Grootveld de aanwezigen met een deels in onvervalst Leids steenkolenlatijn uitgesproken verhandeling over de schatvindingsregeling in het Romeinse en hedendaagse recht. Hij bedankte met een bloemetje de sponsoren en alle anderen die de expositie mogelijk hebben gemaakt, onder wie stadsarcheologe Corien Bakker en haar medewerkers.
De expositie werd daarna geopend door wethouder van Cultuur Joris Wijsmuller, die onder meer wees op de bijzondere zilverschat in de tentoonstelling. Deze schatvondst is gedaan bij opgravingen ter plekke van de Vlietzone op de plek van de toekomstige Rotterdamsebaan. Bij de opgravingen vonden de Haagse archeologen een Romeins potje met daarin een grote klomp metaal. Dankzij zeer kundig schoonmaken kwamen 107 munten uit de roestklomp tevoorschijn, met nog eens zes zilveren armbanden, een grote verzilverde mantelspeld en wat glazen kraaltjes, die waarschijnlijk tot een ketting behoorden. Er zitten zeldzame munten tussen, bijvoorbeeld die van een keizer die maar drie maanden heeft geregeerd: keizer Otho. Met deze schatvondst is het aantal Romeinse muntvondsten in Den Haag verdubbeld.
Na de speech van de wethouder kwamen de Romeinse soldaten weer aangemarcheerd, die een verrassing meebrachten: het eerste exemplaar van het jeugdboek ‘Verhalen van de Romeinse kust’. Het boek werd door de auteur Erick Kila aan de wethouder overhandigd. Het is met vele andere publicaties over de Romeinen in Nederland te verkrijgen in de museumwinkel van Muzee.
Voor kinderen is er in de tentoonstelling een spel met Romeinse boten om de kust af te speuren. Verder heeft Muzee een nieuwe museumles ontwikkeld, waarin brugklasleerlingen kennis kunnen maken met de Romeinse tijd.

De tentoonstelling ‘Romeinse kust’ is in Muzee Scheveningen te zien tot en met 15 oktober en gaat daarna nog naar het Zeeuws Museum in Middelburg.