De Haagse Stadspartij heeft met een motie geprobeerd om de Martelaren van Gorcumkerk aan het Stadhoudersplantsoen van de slooplijst te halen. Het scheelde heel weinig of het was gelukt: De motie die raadslid Peter Bos (Haagse Stadspartij) samen met William de Blok (Groep de Mos) indiende kreeg steun van 21 raadsleden en 23 raadsleden stemden tegen. De motie werd ingediend bij de behandeling van de Gebiedsvisie Internationale Zone op 17 oktober 2019.

Peter Bos: “Deze monumentale kerk is veel te mooi om te slopen. Het is een architectonisch en stedenbouwkundig pareltje en een baken aan de rand van de wijk Zorgvliet, prachtig ingepast in de door Dudok ontworpen plantsoenstrook.” De gemeente heeft de kerk gekocht om er op termijn een internationale instelling te kunnen bouwen. Momenteel is de voormalige kerk in gebruik als Indoor Trampoline Park voor kinderen, onder de naam “Planet Jump“. De pastorie is in gebruik bij De Vrije Ruimte, een pionierende school op het gebied van natuurlijk leren.

Op dit moment zijn er nog geen bouwplannen bekend zodat sloop nu nog niet aan de orde is. Wel liet wethouder Revis doorschemeren dat er mogelijk woningbouw gaat komen op de plek van de kerk. Peter Bos: “Het had niet veel gescheeld of mijn motie had het gehaald. Ik heb goede hoop dat de komende jaren de steun voor behoud blijft groeien en sloop uiteindelijk kan worden voorkomen”.

Ook het naastgelegen pand De Stadhouder wil de gemeente tegen de vlakte gooien. De Stadhouder is een bedrijfsverzamelgebouw dat ruimte biedt aan ruim 60 creatieve en innovatieve bedrijven. Ook hierover diende de Haagse Stadspartij samen met de Christen Unie een motie in om het gebouw niet te slopen en de schaarse bedrijfsruimte te behouden. Maar ook deze motie werd niet aangenomen.

Wel had de Haagse Stadspartij succes bij een ander onderdeel van de Gebiedsvisie. Op initiatief van de Partij voor de Dieren zijn twee moties ondertekend die het college opriepen om de sportvelden achter het Internationaal Strafhof niet te bebouwen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde deze twee moties.