Vreugdevuur  Duindorp wacht niet tot de dag dat de definitieve uitspraak is over het verlenen van de vergunning voor de vreugdevuren. De organisatie heeft besloten om definitief de stekker eruit te trekken.

“Het is ons gisteren duidelijk geworden dat (buiten sommige partijen om, onder andere Hart voor Den Haag, PVV, 50Plus en de SGP, waarvoor hulde) de gemeente Den Haag na haar eigen falen de afgelopen jaren, dit jaar 0,0% aandeel wil hebben in de realisatie hiervan en het geheel eigenlijk uitzichtloos wil schrappen uit het Haags straatbeeld”, aldus Vreugdevuur Duindorp.

De organisatie verklaart vervolgens op Facebook:

“Dit betekent voor ons dat wij definitief de stekker eruit trekken en alle verantwoordelijkheden die wij alle jaren hebben gehad om vele mensen van de straat te houden en een fijne periode te laten beleven met veel saamhorigheid naast ons neer te leggen. Uiteraard betreuren wij de gebeurtenissen van afgelopen jaar, maar wij zijn meermaals duidelijk geweest in het feit dat wij de opbouw, ontbranding en alle festiviteiten er omheen dit jaar veilig wilden laten verlopen. Het koste ons vele uren, veel energie en vooral veel emoties om hier aan te werken. Dit alles blijkt voor niets te zijn geweest”.

“Gisteren is duidelijk geworden dat de meeste partijen in de gemeenteraad zich niet willen schuilen achter een vervolg van het vreugdevuur voor dit jaar, er werdt duidelijk dat zij alle maatregelen die wij hebben genomen om een vuur die tien keer kleiner is dan het afgelopen jaar veilig te laten verlopen, niet genoeg waren. Tevens is er niet de intentie om ons te helpen met de kosten rondom de aansprakelijkheidsverzekering, die zij verplicht stelde en die wij na veel moeite hebben gevonden in een verzekeraar die ons als organisatie WEL professioneel en betrouwbaar beschouwt”.

“Wij hebben tot aanstaande maandag de tijd om ontbrekende stukken in het veiligheidsplan aan te leveren, stukken waarvan wij de inhoud niet eens weten. Er is volgens de gemeente intensief gecommuniceerd met ons als organisatie over welke stukken dit zijn, echter hebben wij tot op heden geen idee welke stukken dit zijn en is de waarnemend burgemeester te laf om zelf hier over te praten met ons, aangezien hij geen tijd hiervoor had, maar aan de andere zijde had de zelfde man wel alle tijd om met de media te praten. Van de omgevingsdienst hebben wij hulp aangeboden gekregen om een berekening te maken voor de natuurvergunning, echter gaat dit tijd kosten wat er niet is”.

“Het ontbreken van het vreugdevuur dit jaar zal een klap zijn, een klap voor vele honderden of misschien wel duizenden mensen die ons vreugdevuur een warm hart toedragen. De gemeente had dan ook het idee dat wij als organisatie wel “even” wat andere activiteiten konden organiseren om zowel jeugd als ouderen bezig te houden de dagen rondom oud en nieuw. Het tegendeel is waar, wij als organisatie kunnen in deze korte periode geen andere activiteiten organiseren en willen in deze korte periode geen andere activiteiten organiseren. Wij zijn de organisatie van het vreugdevuur, niet van andere nevenactiviteiten.”

“Wij als organisatie focussen ons al jaren op een gecontroleerd vreugdevuur, zodat de problemen in en rondom onze wijk verdwenen, danwel verdwenen. Aangezien wij geen vuur mogen organiseren gaan wij ons ook niet laten gebruiken om andere activiteiten te organiseren om iedereen rustig te houden, deze bal ligt nu bij de gemeente zelf, want wij trekken onze handen overal van af.”

“Wij betreuren deze beslissing, maar staan ook achter ons standpunt dat wij ons uiterste best hebben gedaan om een middenpunt te zijn tussen de bewoners en de gemeente Den Haag. Helaas is in dit geval de wil om alles goed te laten verlopen vanuit een kant, onze kant.”

“Vreugdevuren in Den Haag zijn een traditie die al jaren leeft. Wij hopen uiteraard dat deze mooie traditie in stand blijft, helaas kunnen wij dit voor jullie niet meer op gecontroleerde en veilige wijze organiseren. Het vuur is nu van ona afgepakt, maar het vuur zal in onze gedachtes niet doven.”

“Wij sluiten dit bericht af… Wij, de Duindorp Vreugdevuur stichting, hebben jarenlang met plezier en trots het hele gebeuren mogen organiseren, maar ook aan dit is helaas een einde gekomen. Wij zijn dan ook vanaf dit moment als organisatie eensgezind samen met de bouwers en besloten tot het stoppen van het organiseren van een gecontroleerd vreugdevuur en zijn verder niet meer bereikbaar voor verantwoordelijkheden en als aanspreekpunt naar gemeente, omwonenden, pers en alle andere belanghebbenden.”

“Wij wensen u een fijne en vooral gezellige Decembermaand.”