Het BIZ Badhuisstraat bestuur heeft zich de afgelopen 2 jaar ingezet voor het thema, “Verbeteren uitstralingsniveau openbare ruimte in de Badhuisstraat” ofwel een herinrichting van de Badhuisstraat. Het was overduidelijk dat de kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in de Badhuisstraat achterbleef in verhouding met de gemeentelijke normen. Bezoeken van diverse wethouders in de Badhuisstraat, moties en schriftelijke vragen in de raad, benoeming in het Coalitieakkoord 2018 – 2022 en vele positieve gesprekken met DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) hebben geresulteerd in de eerste concrete stappen naar een herinrichting van de openbare ruimtes in de Badhuisstraat.

Tijdens de informatie bijeenkomst heeft de gemeente Den Haag de route naar een herinrichting uitgestippeld en de project leider voorgesteld. In de presentatie van het advies en ontwerp bureau Claessens Erdmann is verder ingegaan op de diverse inrichtingsmogelijkheden en de toekomstvisie voor de Badhuisstraat als “ondernemersstraat” in Scheveningen dorp (Den Haag). Het BIZ gebied krijgt een betere inrichting en een aantrekkelijke uitstraling die die past bij het aanbod en positionering van de straat.

Zoals het er nu voor staat zal de herinrichting op z’n vroegst ergens eind 2022 plaats vinden.