‘Antonius Abt en hoe hij in Scheveningen terecht kwam’

Vanaf 1357 tot de reformatie was de ‘oude kerk’ in Scheveningen genoemd naar Antonius Abt. Deze kerk kwam toen in handen van de protestanten. Na enige tijd werd gedoogd dat katholieken ook weer hun erediensten mochten houden, eerst in schuilkerkjes, later in meer zichtbare kerkgebouwen, en uiteindelijk in het huidige monumentale gebouw aan de Scheveningse weg. Steeds bleven deze kerken genoemd naar de oorspronkelijk patroonheilige Antonius Abt.

In deze lezing zal eerst iets worden verteld over hem. Waarom is hij zo beroemd geworden? We weten dat hij rond het jaar 250 geboren is in midden egypte en op 20-jarige leeftijd de woestijn in trok om contact te zoeken met god door gebed, meditatie, en een leven in soberheid. Niet zonder grote innerlijke strijd. Hij hield echter stand. Zijn levenswijsheid trok velen naar hem toe en sommig bleven bij hem.

Zo ontstonden gemeenschappen waarvan hij de geestelijk ‘vader’(‘abba’, ‘abt’) was. Daardoor wordt hij gezien als belangrijkste grondlegger van het latere kloosterleven. Waarom hij patroonheilige van de kerk in scheveningen werd, en wat daarover nog te zien is, gaan we bekijken aan de hand van een PowerPointpresentatie. 

Inleider: em. Pastor John Batist

Aanvullende informatie

Datum:dinsdag 12 februari 2019 14:00 - 15:00
Locatie:gebouw ‘thabor’
Aanmelden:Bij mevr. D. Spaans, tel. 070-3697628. Email: dickeyspaans@hetnet.nl