Auteursrecht

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de directie van de Haagse Kust Media B.V.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die door de Haagse Kust Media B.V. aan de correcte invoer van de gegevens besteed wordt, kan de Haagse Kust Media B.V. niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van haagsekustmedia.nl, descheveningschecourant.nl, haagwestnieuws.nl en haaglandenmediacombiantie.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door de Haagse Kust Media B.V. aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Persoonsgegevens

Op sommige website pagina’s kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Dit gebeurt om u de door u gewenste informatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom Haagse Kust Media, Haaglanden Media Combinatie, De Scheveningsche Courant of HaagWestNieuws of website. Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.