De Scheveningsche Courant

Op 29 maart 1878 verscheen de eerste “Scheveningsche Courant”. Toen nog niet gratis huis-aan-huis, maar met een abonnement van 25 cent per maand. De redacteur beschreef op de voorpagina van die krant de reden om een krant voor Scheveningen op te starten:
“Gingen de algemene belangen eertijds aan ons dorpelingen nog als ’t ware voorbij, en waren onze bijzondere belangen vroeger van minder gewigt, meer en meer wordt het wenschelijk geacht dat uit Scheveningen eene stem zich doe hooren, en worden wij geroepen tot een oordeel op dit tweeledig gebied.”

De Scheveningsche Courant wordt verspreid in het stadsdeel Scheveningen.

HaagWestNieuws

HaagWestNieuws verscheen voor het eerst in 1983 en is tot op de dag van vandaag een graag gelezen huis-aan-huiskrant voor de bewoners van de bekende Haagse wijken zoals de Vogelwijk, Bomen-, Bloemen- en Archipelbuurt, Zorgvliet, Segbroek.

Haaglanden Media Combinatie

De kranten De Scheveningsche Courant, HaagWestNieuws, Loosduinse Krant en ZuidWesterKrant vormen een onderdeel van het commerciële samenwerkingsverband Haaglanden Media Combinatie. Via De Scheveningsche Courant/HaagWestNieuws plaatst u met een aantrekkelijke doorplaatskorting uw advertentie door in De Loosduinse Krant en De ZuidWesterKrant.

Ook hebben wij prijs-afspraken met collega-uitgevers zoals De Wassenaarse Krant waardoor wij hier ook weer een aantrekkelijke korting op de advertentie-tarieven kunnen bieden.

Overige activiteiten

  • Verspreiding folders, kranten en brochures
  • Ontwerp advertentie(s)
  • Ontwerp, opmaak en productie drukwerk, zoals geboorte-, trouw- en rouwkaarten, flyers, folders, brochures en magazines.
  • Ontwerp, opmaak en productie boeken

Wilt U meer weten over ons weten, kijk onder het tabblad “Contact” voor alle gegevens.